Chưa được phân loại

Phân loại các loại niềng răng

Niềng răng là phương pháp hữu hiệu trong việc chỉnh nha với các trường hợp răng bị mất, bị thưa, bị lệch… Tuy nhiên để lựa chọn một loại niềng

Niềng răng trả góp được không?

Hiện nay, niềng răng là công nghệ chỉnh nha hiện đại với độ thẩm mỹ và tính an toàn cao.Tuy nhiên, để lựa chọn được phương pháp niềng răng hoàn