Tên dịch vụ Đơn vị Chi phí
LẬP KẾ HOẠCH CHỈNH NHA
Lên kế hoạch điều trị số hóa chi tiết 1 kế hoạch 1,500,000
Lên kế hoạch điều trị số hóa 3D – Biết trước kết quả 1 kế hoạch 6,000,000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI
Chỉnh nha – Niềng răng độ 1 2 hàm 20,000,000
Chỉnh nha – Niềng răng độ 2 2 hàm 30,000,000
Chỉnh nha – Niềng răng độ 3 2 hàm 35,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài kim loại tiêu chuẩn 2 hàm + 10,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài kim loại thông minh tự khóa 2 hàm + 15,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài sứ tiêu chuẩn thẩm mỹ 2 hàm + 15,000,000
– Chọn khí cụ mắc cài sứ thông minh tự khoá thẩm mỹ 2 hàm + 20,000,000
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT
Niềng răng trong suốt Invisalign độ 1 2 hàm 80,000,000
Niềng răng trong suốt Invisalign độ 2 2 hàm 125,000,000
Niềng răng trong suốt Invisalign độ 3 2 hàm 147,000,000