• I. LẬP KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI CHỈNH NHA

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ (VNĐ)
  Khám và tư vấn Miễn phí
  Lên kế hoạch, chụp ảnh, đo phim, lấy mẫu nghiên cứu chỉnh nha 1,000,000
  Chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết kỹ thuật sốgiúp biết trước kết quả và thời gian điều trị 4,000,000
 • II. CHỈNH NHA TOÀN DIỆN BẰNG MẮC CÀI

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ(VNĐ)
  Mắc cài kim loại tiêu chuẩn (Mỹ) 30,000,000
  Mắc cài kim loại tự buộc – Mỹ 40,000,000
  Mắc cài sứ thẩm mỹ – Mỹ 40,000,000
  Mắc cài sứ tự buộc – Mỹ 55,000,000
 • III. CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG VÔ HÌNH

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ (VNĐ)
  I. LẬP KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI CHỈNH NHA
  Chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết kỹ thuật sốgiúp biết trước kết quả và thời gian điều trị 4,000,000
  III. CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVITECH
  Chỉnh nha không mắc cài InviTech độ 1 (Cho trẻ dưới 17 tuổi) 40.000.000
  Chỉnh nha không mắc cài InviTech độ 2 (Cho người lớn từ 17 tuổi trở lên) 60.000.000
  Chỉnh nha không mắc cài InviTech độ 3 (Trường hợp niềng răng phải nhổ răng) 80.000.000
  II. CHỈNH NHA VÔ HÌNH – TRONG SUỐT – INVISALIGH
  Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 1  (14 cặp khay) 80,000,000
  Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 2  (14 – 35 cặp khay) 125,000,000
  Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 3 (>35 cặp khay) 147,000,000
 • IV. CHỈNH NHA DỰ PHÒNG CHO TRẺ EM

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ(VNĐ)
  Khí cụ Twicare hay IF (tiền chỉnh nha) 3,500,000
  Khí cụ loại bỏ thói quen xấu 3,500,000
 • V. KHÍ CỤ PHỤ TRỢ CHỈNH NHA

  TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ(VNĐ)
  Minivist 2,000,000
  Miniplate 5,500,000
  Khí cụ Propel tăng tốc chỉnh nha 17,000,000
  Laser kích hoạt tăng tốc độ di chuyển 15,000,000
  Phẫu thuật cắt xương vỏ vùng răng trước 10,000,000
  Phẫu thuật xương hàm hô / móm (chưa tính khí cụ bổ trợ) 80,000,000
  Máng duy trì 1,000,000
  Cung duy trì 1,000,000